Ko troši budžet?

Pretražite institucije koje vrše uplate i saznajte detalje o njihovoj potrošnji tokom godina. Usljed čestih reorganizacija, promjena strukture državne uprave, naziva i nadležnosti institucija, nemoguće je pratiti kontinuitet potrošnje svih institucija od 2011. godina do danas.

Ukupno 520 institucija. Prikazuju se 1-15.
Naziv institucijeTekuća potrošnja
PIO50.203.579
MF39.139.265
Min rada i soc star17.277.878
RFZCG2.047.102
Upr za saob1.900.582
ZZZCG1.503.780
Min finansija1.447.881
FZOCG1.010.587
Uprava za kapitalne 553.996
Uprava za saobracaj550.545
MUP456.020
UIKS434.264
ANB433.590
Skupština CG 422.953
Min energetike i rud414.898