priredio
institut alternativa logo

Budžetska plaćanja
pretražite transakcije iz trezora

Šta plaćamo iz državnog budžeta i kome ide novac? Saznajte iz naše baze koja sadrži milione transakcija iz državnog trezora, od 2011. godine do danas, Podaci se ažuriraju svakog mjeseca, a na osnovu podataka Ministarstva finansija.

KOME je plaćeno?

Unesite ime pravnog ili fizičkog lica i pogledajte prihode iz državnog budžeta

Vidi sve
KO je platio?

Pretražite bazu po državnim institucijama i saznajte na koji način troše novac

Vidi sve
Za ŠTA je plaćeno?

Za koje namjene se novac troši - od usluga do ugovora o djelu: ukucajte ili pretražite sa liste

Vidi sve

Otkrijte detalje...

Budžetski podaci otkrivaju kako se troši novac poreskih obveznika. Pogledajte nekoliko primjera koji pokazuju kako se baza može koristiti:

Na šta se troši budžetska rezerva?

Džep za pokrivanje raznih neplaniranh troškova i dijeljenje pomoći od strane Vlade

Vidi sve
Ko plaća piće?

Troškovi reprezentacije se često zloupotrebljavaju, pogledajte kako se taj novac troši do najsitnijih detalja

Vidi sve
Konsultantske usluge?

Pogledajte detalje o tome koga država angažuje za različite projekte i studije, kao jedan od brojnih primjera pretrage naše baze.

Vidi sve

Posljednje transakcije

Najveći iznosi isplaćeni za April 2024. godine

Ko je platioKolikoKome je plaćenoZa šta
Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore3.008.573KLINICKI CENTAR CRNE GORE4111001000
Zarada za redovan rad
Pružanje usluga zdravstvene zaštit
Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija2.983.333UNIVERZITET CRNE GORE4312003000
Transferi visokom obrazovanju
Podrška Univerzitetu CG
Ministarstvo finansija2.000.000LOVCEN OSIGURANJE4611002000
Otplata kredita fin.inst-otplata duga
Servisiranje javnog duga
Min.ekon.razvoja1.500.000FOND ZA INOVACIJE CRNE GORE D4319001000
Ostali transferi institucijama
Prog.za raz.preradj.ind
JP RTCG1.413.625Radio Televizija Crne Gore (RTCG)4326001000
Transferi JP
Javno emitovanje

Najveći potrošači

Objavljena* potrošnja za 2024. godinu: 1.014.648.704,44