ERSTE(OPORTUNITI) BANKA

prihodi iz Budžeta
1.011.609.254,03