FOND ZA INOVACIJE CRNE GORE D

prihodi iz Budžeta
4.900.000,00