PRVA (NIKSICKA) BANKA

prihodi iz Budžeta
1.800.767.214,63