CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA

prihodi iz Budžeta
3.086.744.736,72